HemKontaktKalenderLogga inBILDSPEL 2020FÖREDRAG 2020
Brosamverkan – riktlinjer för stipendium

Brosamverkan är en ideell förening, som bildas genom en sammanslutning av företag, institutioner samt statliga och kommunala organisationer, vilka arbetar med forskning, projektering, konstruktion, byggande, materialtillverkning och underhåll etc. av broar och tunnlar.

När föreningens verksamhet bringar ett överskott finns möjlighet att dela ut ekonomiska bidrag, i form av stipendier, för utveckling inom föreningens verksamhetsområde. Exempel på sådant som stipendier från föreningen kan finansiera är: studier, forsknings- och utvecklingsarbete samt försöks- och provningsverksamhet. Normalt ges inte bidrag till levnadsomkostnader. Stipendierna är främst avsedda för studenter på kandidat- och magisternivå samt forskarstuderande vid högskola/universitet. För anställda vid företag, institutioner, organisationer etc. beviljas normalt inte ansökningar om stipendier. Stipendierna är maximerade till 25000 kr.

I ansökan skall följande anges:
• Information om sökanden; namn, adress, telefon, e-postadress samt personnummer.
• Beskrivning av vad ansökan avser.
• Sökt belopp.

Motprestation för erhållna stipendier:
• Ekonomisk redovisning av vad stipendiemedlen har använts till (verifikat där så är tillämpligt).
• Kort skriftlig rapport på arbetet/aktiviteten.
• Eventuell föredragning vid något av Brosamverkans medlemsmöten eller Brobyggardagen.
• Brosamverkan skall omnämnas.

Ansökningar skickas till anders.lindvall@c-lab.se    martin.laninge@peab.se


Frågor kan ställas till:
Brosamverkan
c/o Peab
Att: Martin Laninge
Nellickevägen 22
412 63 Göteborg
martin.laninge@peab.se
 
BEVILJADE STIPENDIER Mars 2018
Uppdaterat 2019-04-01
Provided by Webforum