HemKontaktKalenderLogga inFÖREDRAG 2019BILDSPEL 2019


BROSAMVERKAN, tidigare Brosamverkan Väst har varit verksamt sedan 1990.
Vi är en förening, som bildats genom en sammanslutning av företag, institutioner samt statliga och kommunala organisationer.

Brosamverkan arbetar aktivt med kompetensutveckling, kunskapsspridning, erfarenhetsåterföring, teknikutveckling inom byggbranschen samt samverkan för bättre spelregler och färre missförstånd i branschen.
HÄR HITTAR DU INFORMATION OM:

Kontaktpersoner 
 Stadgar
 Medlemmar 
 Styrelsen 
 Arbetsgrupper 
 Protokoll/Mallar
 Stipendier
 Ekonomi


Här fyller du i dina kontaktuppgifter för att få kommande utskick från Brosamverkan.

 
PUBLIKATIONER OCH DOKUMENTATIONER FÖR NEDLADDNINGHär kan du ladda ner information om Standardiseringsarbete om Eurokod 2  SIS TK 556


"Exempel på räckesritning"
Här kan du ladda ner pdf fil Racke.pdf
Här kan du ladda ner dwg fil Racke.dwg


ÖVRIGT

Höghastighetsjärnväg
Vi måste satsa på järnvägen idag för att bygga det samhälle vi vill ha imorgon, menar Banverket.
Läs mer

    BROBYGGARDAGEN
 - En dag för dig inom Bro-och             anläggningsbranschen                          
                                               

        Brobyggardagen 2020
Går av stapeln måndagen den  27 januari
                  VI FIRAR 30 ÅR!!!

Registrering för deltagande, för deltagare och utställare, öppnar i mitten av november.        Brobyggardagen 2019
En fullspäckad dag med besökrsekord över 760 anmälda!                                         
        Året Brobyggare
               
VEM BLIR  ÅRETS BROBYGGARE 2019?

Du kan skicka in din nominering året runt! Sista datum för nominering för 2019 års brobyggare är 20 dec.


 KRITERIER
 ANMÄLAN /NOMINERING


Hristo Sokolov från Sweco är  Årets Brobyggare 2018

Juryns motivering 

TIDIGARE PRISTAGARE
Vilka som tidigare valts till
Årets Brobyggare kan du
  Se här
                                                               
                         
                                                
IDÈLÅDAför kommande Brobyggardagar

Här kan du lämna uppslag till kommande Brobyggardagar


                                               
Här finner du program från tidigare år 
  P
rogram 


     UTBILDNINGAR

Vill du lära dig mer om broar? 
Den 24 oktober i Stockholm har
du chansen att få mer info om...

• FE-modellering av broar,
• Påkörnings- och explosionslaster,
• Nya Slussen
• Hur beakta miljön som brokonstruktör?
• Vanliga frågor om Eurokod 2


Information länk till anmälan finns under kalendariet
              PROFESSUR

Brosamverkan är med och "sponsrar" en professor på Chalmers  i Bro och anläggnings- konstruktion. Den 26 aug 2016 hölls det en installations-föreläsning  Läs mer här                           
      
                                                                 STIPENDIUM

Vi inbjuder personer och företag att söka bidrag till utveckling inom föreningens verksamhetsområden studier, forskning, utveckling, försök, provning, arbetsmetodik mm. 
 Läs mer


BEVILJADE STIPENDIER 2018-03
 Uppdaterat 2019-10-17
Provided by Webforum